Lisjös Kicki

Lisjös Kicki

f. 2019-04-20 

Mor: SE UCH SE VCH Lisjös Britta

Far: FI UCH EE UCH LV UCH LT UCH BALT UCH RU UCH BY UCH RU GR UCH RU JCH RKF UCH  Est Etiam Rideamus Semper


Best in Show 3:a Valp 2019.