Veterinär

                                                                    Veterinär
Välkommen till smådjursmottagningen!


Jag har efter 42 år som verksam veterinär gått i pension!

 


OBS! Medicinska frågor besvaras inte via e-post.   


 

Leg. Veterinär


Jag tog veterinärexamen vid veterinärhögskolan i Uppsala 1978. Mellan 1979 -1997 arbetade jag som distriktsveterinär i Arboga- Köping och Västerås veterinärdistrikt. 1993 bildade jag Hallstahammars veterinärstation AB. Smådjursmottagningen i Lisjö har varit öppen sedan 1979. 1997 startade jag även en smådjursmottagning i Köping vilken jag drev fram till år 2000 då lokalen övertogs av Regiondjursjukhuset i Strömsholm. 1998 - 2013 innehade jag en halvtidstjänst som länsveterinär vid Länsstyrelsen i Västmanlands län paralellt med min smådjursmottagnong på gården.


I juli 2014 flyttade jag till Borgåsvägen 12 i Surahammar där nedre botten inreddes till veterinärmottagning.


 

Vaccinationsrutiner hund


Jag använder levande vaccin när det gäller vaccinationer mot valpsjuka, parvo, smittsam leverinflammation (HCC) och kennelhosta. Valpar uppvaccineras vid 8 veckors ålder, vid 12 veckors ålder samt vid 1-års ålder. Därefter kallas hundarna vart 3:e år avseende valpsjuka, parvo och smittsam leversjukdom. Hundar som ska ha ett skydd mot kennelhosta kallas årligen för omvaccination.


 

Vaccinationsrutiner katt


Jag använder levande vaccin mot kattpest och kattsnuva. Kattungar uppvaccineras vid 9 veckors ålder och vid 12 veckors ålder. Utekatter kallas sedan för omvaccination årligen. Innekatter som aldrig kommer i kontakt med andra katter kallas vart 3:e år. 


 

Rabiesvaccination och pass för hund och katt som ska resa utomlands


Uppvaccination sker 2 ggr  med 4 veckors mellanrum för hundar under ett års ålder, en gång för hundar över ett år. Hundar och katter kallas sedan för omvaccination vart 3:e år. Observera att om hunden eller katten ska ställas ut i annat land gäller det landets utställningsregler vilket kan skilja sig från gränsreglerna. Alla vaccinationer förs in i ett pass innan hunden eller katten är klar för att resa.


 


Välkommen!


 


Behandlingar Hund


De vanligaste behandlingarna på hund är;


◾ Vaccinering

◾ Valpbesiktningar

◾ ID-märkning

◾Borttagning av persisterande mjölktänder

◾Förberedelse  av resa med hund, pass, rabiesvaccination
Behandlingar Katt


De vanligase behandlingarna på katt är;


◾ Vaccinering 

◾ Besiktning av kattungar

◾ ID-märkning med chip eller örontatuering

◾ Kastrering av hankatter 

◾ Sövning och helrakning