Veterinär

                                                                    Veterinär


Jag har efter 42 år som verksam veterinär gått i pension!

 Leg. Veterinär


Jag tog veterinärexamen vid veterinärhögskolan i Uppsala 1978. Mellan 1979 -1997 arbetade jag som distriktsveterinär i Arboga- Köping och Västerås veterinärdistrikt. 1993 bildade jag Hallstahammars veterinärstation AB. Smådjursmottagningen i Lisjö har varit öppen sedan 1979. 1997 startade jag även en smådjursmottagning i Köping vilken jag drev fram till år 2000 då lokalen övertogs av Regiondjursjukhuset i Strömsholm. 1998 - 2013 innehade jag en halvtidstjänst som länsveterinär vid Länsstyrelsen i Västmanlands län paralellt med min smådjursmottagnong på gården.


I juli 2014 flyttade jag till Borgåsvägen 12 i Surahammar där nedre botten inreddes till veterinärmottagning.